HINNAKIRI

Kuutasud:

3x nädalas rühmad:

Viimsi SPA ujula

Randvere kooli ujula

 

95€

80€

2x nädalas rühmad:

Viimsi SPA ujula

Randvere kooli ujula

 

89€

75€

1x nädalas rühmad:

Viimsi SPA ujula

Randvere kooli ujula

 

69€

55€

Ühekordne klubiga liitumise tasu 2024/2025 hooaja eest:

Randvere kooli ujula 15€*

Viimsi SPA ujula 18€**

*Liitumistasu sisaldab klubi logoga ujumismütsi.

**Viimsi SPA ujula liitumistasu sisaldab personaalse sissepääsu kiibi tasu3€. Hooaja lõpus kiibi tagastamisel klubile makstakse klubiliikmele tagasi 3€.

 

 

Personaaltreening:

1x personaaltreening 50€*

1x grupi personaaltreening kahele 70€*

1x grupi personaaltreening kolmele 100€*

*Personaaltreeningu hinnale lisandub ujula sissepääs vastavalt ujula hinnakirjale.

Õppemaksu tasumise kord

Klubiga liitumisel rakendub igal hooajal klubi ühekordne liikme tasu. 15€ Randvere kooli ujulas (ujumismütsi klubi logogaja) ja 18€ Viimsi SPA ujulas (ujumismütsi klubi logoga ja personaalse sissepääsu kiipi maksumusega 3€). Õppemaks tuleb tasuda jooksva kuu eest ja on kuutasu põhine. Ühe korra ja tunni kaupa klubi ei arvelda ja tagasiaveldust ei toimu.

Õppemaks tuleb tasuda ettenähtud ajaks, mis on märgitud arvele maksetähtajana. Korduval mittetasumisel ja meeldetuletamisel klubi piirab lapse osalemist tundides seniks kuni klubi poolt ettenähtud kuutasu on tasutud, välja arvatud juhul, kui selles on klubi juhatusega kokku lepitud.

Õppemaksu väljatöötamisel on arvestatud Eesti riiklikke pühasid ja koolivaheaegasid ning päevade arvu kalendrikuus. Hooaja tunniplaani ja hinnakirja koostades on arvestatud hinnastamise hooaja iga kuu keskmist ja õppemaks on kujundatud keskmise kuu keskmise tundide arvuga. Ühe kalendrikuu lõikes rahalisi tasaarvestusi ei tehta. 

Selgitusse palume kirjutada lapse täielik eesnimi, perekonnanimi ja isikukood, viitenumber, treeneri nimi ning kuu või rühm, mille eest makstakse. Maksetingimused on arvel kirjas. Poole kuu pealt liitumisel rakendub poole kuu tasu, vastavalt valitud rühmale. Kuu jaotub pooleks olenevalt kalendrikuust ja kalendrikuu päevade arv jagatakse kahega.
Kui laps puudub tõendatud haiguse tõttu osaliselt treeningutest, tuleb õppemaks tasuda 100% ning kui laps puudub haiguse tõttu (haigestumine kogupikkusega alates 1 kuu), siis tuleb tasuda 70% õppemaksust ja esitada arstitõend, et säilitada lapse koht klubis. NB! Lapse haigestumisest tuleb teavitada koheselt klubi kirjalikult heleri@nordswim.ee! Kui kuutasu arve on juba välja saadetud (enne haigestumisest teavitamist klubile), siis tuleb kuutasu tasuda täies mahus ning soodustus rakendatakse alles järgneval kuul.
 
Lapse eest tasutud õppemaks on käistletav koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele tulumaks. Maksu- ja tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta info otse Nordswim klubilt ning antud info alusel kantakse andmed isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonile.
 
Kui ülekanne tehakse lapse enda isiklikult arvelt ja klubile eraldi ema/isa/vm isiku nime täiendavalt ei teatata, siis hilisemaid korrektuure ja parandusi ei tehta. Tulumaksu tagastatakse ainult isikutele, kes on tulumaksu maksnud.
Kui tasutakse lisaks ka muude kulude eest (laager, varustus vms) siis peab maksekorraldusel selgesti aru saadav olema muude kulude summa. Õppemaksu tasumise kord on kinnitatud NORDSWIM VIIMSI MTÜ juhatuse poolt ning liitudes NORDSWIM VIIMSI MTÜ UJUMISKLUBIGA kohustub lapsevanem seda täitma.